Välj en sida

Ischias symtom

Ischias symtom – Symtom av ischias

Ischias är en skada som har sin grund i ischiasnerven. Till skillnad från vad några må tro är ischias inte en sjukdomsbestämning. I själva verket är det ett symptom där värk strömmar ut från den undre delen av ryggen eller höften. Den här smärtan fortsätter sedan ut i benet och vid vissa fall ut i foten. I den här texten ska vi tala om anledningarna till varför du har drabbats av ischias samt vad Ischias symtom-en innebär. Om du söker en mer utförlig förklaring av vad ischias är, var skadan har sin grund samt en mer detaljerad beskrivning av äkta och falsk ischias kan du ta en titt på texten ”Vad är ischias?”.

Varför har jag ischias?

Det finns ett flertal olika anledningar till att just du har drabbats av ischias. Större delen av dessa är inte relaterade till plötslig skada, men istället smärta som sakta uppstår över tid. Om du under arbetstid har suttit i en viss ställning under en lång tid kan du drabbas av ischias. Om du är överviktig, lutar dig åt ett eller annat håll när du står upp eller rentav har svagare muskler kan dessa vara anledningar till din ischias.ischias symtom

Rent biologiskt uppkommer ischias när ischiasnerven har blivit drabbad av störande moment eller en infektion. På grund av att detta direkt påverkas av ischiasnerven kallas skadan för äkta ischias. Det är just detta tryck, irritation och inflammation som leder till att smärta uppkommer. Detta obehag flödar ut via den yttre sidan av låret och tar sig ibland enda ner till din fot. Det känns smärtsamt att lägga tyngd på ditt ben, du får svårigheter att promenera och får problem med att sova. Om skadan inte åtgärdas kan det leda till att känseln och reflexerna blir lidande. Även musklerna i låren och vaderna blir svagare.

Vad är symptomen av ischias?

Vad man för det mesta tänker på när man talar om symptomen av ischias är just smärtan i ryggen. Som tidigare nämnt strömmar denna ut i antingen ett eller båda benen och tar sig ner via ändan, låret och vid vissa tillfällen enda ut i din fot. Den smärtan man känner kan beskrivas på flera olika sätt, bland annat oskarp och dämpad, men också våldsam. Vissa personer beskriver smärtan som en mindre chock av elektricitet eller att någonting inuti benet krampar. Vid de tillfällen där smärtan når enda ner till din fot är det inte ovanligt att ditt ben eller fot domnar. Det kan bli svårare att ta sig fram på din häl eller dina tår samt att smärta inträffar när vikt läggs på din fot. Ett ytterligare symptom som kan kopplas till ischias är just försämring av känsel och reflexer.

Ischias symtom – Bör jag söka vård?

Vid drabbning av äkta ischias kan det hända att du behöver vård av en läkare. Dock är det falsk ischias som de flesta patienter har, vilket gör det snäppet lättare för dig. I dessa fall kan du relativt snabbt bli frisk med hjälp av en kiropraktors behandling samt övningar som du utför hemma.

 

Här kan du läsa mer ingående om : Vad är Ischias, Falsk Ischias och Lumbago ischias.