Välj en sida

Ryggskott Symptom Fakta – Slipp Fel Diagnoser!

De vanligaste  ryggskott symptom-enländryggen fakta om din ländrygg

Hugger det till i ryggen?

Känner du en tilltagande smärta?

Känns ryggen stel?

Om ditt svar på samtliga frågor är ”ja” så kan du ha drabbats av ett ryggskott.

Ryggen är en mycket känslig del av kroppen då den består av ett stort antal delar som kan irriteras eller skada, exempelvis sådant som nerver, muskler och diskar.

Därför är det viktigt att du är säker på att det är just ryggskott du har och inget allvarligare fel.

Vid ett ryggskott inträffar en låsning mellan två av ryggens kotor vilken ofta utlöses vid en hastig rörelse eller ett plötsligt lyft.

Den vanligaste orsaken till ryggskott är att disken som ligger mellan två kotor blir tillfälligt klämd.

Då trycker på nervknutar vilket orsakar smärta, stelhet och ofta även muskelspasmer.

Hur du vet att det är ryggskott symptom.

Tvärt emot vad många tror så behöver värken inte vara intensiv och ihållande på direkten, hur du reagerar kan vara helt individuellt.

Du kan istället uppleva ett litet hugg som tycks mattas av men där värken sedan kommer smygande tillbaka samtidigt som ryggen stelnar allt mer.

Andra människor upplever en akut, stark smärta och en direkt låsning av ryggen där alla rörelser, om än hur små, smärtar enormt.

Ytterligare några kan uppleva det som om smärtan bara kommer krypande från ingenstans för att sedan intensifieras i takt med att ryggen stelnar allt mer.

Var upplevs smärtan vid ryggskott?

Den del av ryggen där ett ryggskott sumptom vanligast inträffar är ländryggen (nedre delen av ryggen) – det är även den del avsymptom på ryggskott ryggen som vi belastar mest och ofta även mycket intensivt.

Tunga lyft, bärande och monotona rörelser är alla aktiviteter som lägger en stor belastning på din ländrygg.

Det gör även sittande vilket kan vara en av anledningarna till att så många (upp till 80% av befolkningen) beräknas få ryggbesvär någon gång i sitt liv med tanke på att det idag är vanligt med stillasittande arbete.

Ett annat vanligt symptom vid ryggskott är att just sittande ökar smärtan märkbart, detta till följd av nämnda belastning på ländryggen.

Om du väljer att stå och/eller gå runt lite så kommer smärtan att istället lätta en aning.

Att ligga ned kan vara mycket frestande då det, vid ryggskott, brukar gå att hitta en ställning där värken försvinner nästan helt.

Ryggskott symptom eller diskbråck?

Kan du inte kan hitta någon som helst ställning där smärtan lättar? Då bör du allvarligt överväga möjligheten att du istället har drabbats av ett diskbråck.

Känner du dig osäker på dina symptom och vad de kan bero på? Då rekommenderar vi dig att boka en undersökning hos en av behandlare för att slippa oro och mer allvarliga problem.

Ryggvärk kan uppfattas som diffus och det är inte alltid vi kan koppla värken till en speciell händelse vilket gör det svårare att förstå vad det är som gått fel.

I det läget kan det vara bra att uppsöka någon som är kunnig på området.

Din undersökning, behandling & förebyggande åtgärder

Din behandlare kommer hjälpa dig att reda ut dina ryggbesvär genom att kartlägga dina egna upplevelser av värken behandling av ryggskott och situationen samt genom en fysisk undersökning.

Skulle det visa sig att du drabbats av en låsning, ett ryggskott eller liknande ryggproblem, kan de hjälpa dig att mjuka upp de krampande musklerna och göra en ryggmanipulation för att öka rörligheten i ryggraden.

Detta kan i sig hjälpa dig att bli mer rörlig och således hjälpa dig att läka snabbare. Att fortsätta besöka din behandlare kan vara en hjälp till att undvika fortsatta problem.

När försvinner smärtan och ryggskottet?

Ett ryggskott ska normalt sett gå över på allt från ett par dagar upp till en vecka.

Värken är som allra värst alldeles i början och avtar sedan stegvis och med den återkommer även rörligheten i ryggen.

De första två dagarna kan du uppleva att värken intensifieras vilket då handlar om att dina muskler reagerar på låsningen och irritationen i nerverna och de spänns varvid även de börjar smärta.

Även om det kan göra mycket ont att röra på sig är det ändå det bästa sättet att själv behandla ditt ryggskott på.

Se till att inte stanna i samma position så länge, sitt helst inte alls och försök att inte bli liggande så länge om du kan undvika det.

Vid ryggskott symptom känns det som om hela den delen av ryggen som drabbats, värker. Värken kan även, i vissa fall, söka sig ned i benet och ned mot foten.

I ovanliga fall kan du även uppleva domningar i höften/benet och/eller i foten. Detta är övergående och försvinner allt eftersom ryggen läker och återfår sin vanliga rörlighet mellan kotorna.

Då ska du uppsöka en av våra ryggexperter!

Skulle det vara så att värken stadigt förvärras flera dagar efter den satt in, eller att den inte gått över på ca en vecka kan det vara läge att uppsöka en expert på ryggen.

Våra behandlare gör en noggrann undersökning för att utesluta eventuellt diskbråck och undvika vad som kan bli kroniska besvär.

Har du drabbats av ryggskott symptom bör du också överväga hur du på bästa sätt ska stärka dina rygg- och magmuskler.

Efter din behandling och när ryggen väl läkt är det mycket vanligt att drabbas av ryggskott igen om du redan har en svag rygg.

 

 Här kan du läsa mer ingående om vad är ryggskott och dom olika övningarna man kan göra när man fått ont i ryggen.